8 (800) 250 01 95
уют и красота в вашем доме

Синие рулонные шторы космос

SELECT DISTINCT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`sku`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`price_view`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`textsize`, `e`.`product_type`, `e`.`product_type_value`, `e`.`drawing`, `e`.`drawing_value`, `e`.`product_label`, `e`.`logo`, `e`.`description_group`, `e`.`related_category`, `e`.`size_mini_rollo`, `e`.`own_stock_qty`, `e`.`sizepoint`, `e`.`video_kart`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `varchar_first_child_id`.`value` AS `first_child_id` FROM `catalog_product_flat_1` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN (2, 4) AND cat_index.category_id = '10' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_product_index_eav` AS `color_idx` ON color_idx.entity_id = e.entity_id AND color_idx.attribute_id = '138' AND color_idx.store_id = 1 AND color_idx.value IN('97') INNER JOIN `catalog_product_index_eav` AS `drawing_idx` ON drawing_idx.entity_id = e.entity_id AND drawing_idx.attribute_id = '146' AND drawing_idx.store_id = 1 AND drawing_idx.value IN('2417') AND drawing_idx.linked_id = color_idx.linked_id LEFT JOIN `catalog_product_entity_varchar` AS `varchar_first_child_id` ON varchar_first_child_id.entity_id = e.entity_id AND varchar_first_child_id.attribute_id = 294 WHERE (e.status = 1) LIMIT 30
SELECT DISTINCT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`sku`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`price_view`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`textsize`, `e`.`product_type`, `e`.`product_type_value`, `e`.`drawing`, `e`.`drawing_value`, `e`.`product_label`, `e`.`logo`, `e`.`description_group`, `e`.`related_category`, `e`.`size_mini_rollo`, `e`.`own_stock_qty`, `e`.`sizepoint`, `e`.`video_kart`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `varchar_first_child_id`.`value` AS `first_child_id` FROM `catalog_product_flat_1` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN (2, 4) AND cat_index.category_id = '10' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_product_index_eav` AS `color_idx` ON color_idx.entity_id = e.entity_id AND color_idx.attribute_id = '138' AND color_idx.store_id = 1 AND color_idx.value IN('97') INNER JOIN `catalog_product_index_eav` AS `drawing_idx` ON drawing_idx.entity_id = e.entity_id AND drawing_idx.attribute_id = '146' AND drawing_idx.store_id = 1 AND drawing_idx.value IN('2417') AND drawing_idx.linked_id = color_idx.linked_id LEFT JOIN `catalog_product_entity_varchar` AS `varchar_first_child_id` ON varchar_first_child_id.entity_id = e.entity_id AND varchar_first_child_id.attribute_id = 294 WHERE (e.status = 1) LIMIT 30
На странице

Цвет: Синий, ФиолетовыйМатериал: ПЭПо применению: Балкон, Гостиная, Комната, Кухня, Офис, Спальня

Цвет: Синий, ФиолетовыйМатериал: ПЭПо применению: Балкон, Гостиная, Комната, Кухня, Офис, Спальня

Цвет: Синий, СиреневыйМатериал: ПЭПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: ПЭПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: ПЭПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: ПЭПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: Синий, СиреневыйМатериал: БлэкаутПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: БлэкаутПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: БлэкаутПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: СинийМатериал: БлэкаутПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня

Цвет: Синий, ФиолетовыйМатериал: ПЭПо применению: Балкон, Гостиная, Комната, Кухня, Офис, Спальня
-45%
Рулонная штора лен "Фантастический пейзаж 2", 43 см-A
Акции

ширина 43 см, высота 170 см

Обычная цена: 1 535 руб.

Новая цена: 846 руб.

689 руб. Экономия


Цвет: Синий, СиреневыйМатериал: ПЭПо применению: Гостиная, Детская, Комната, Спальня
-45%
Рулонная штора ролло лен "Космические фракталы", 140 см-A
Акции

ширина 140 см, высота 170 см

Обычная цена: 3 897 руб.

Новая цена: 2 147 руб.

1 750 руб. Экономия

На странице
Loading...